Laatukäsikirja

Laatukäsikirja

Olemme sitoutuneet kehittämään osaamistamme sekä ottamaan huomioon ympäristön toiminnassamme.

Lisäksi tuotteemme täyttävät CE-vaatimukset.

CE- Suoritustasoilmoitus

Valmistaja
PLG – Haapajärvi Oy
Konikuja 5
85800 Haapajärvi
www.plg.fi

Tuotteet

Rakennusteollisuudessa käytettävä kaksi- tai kolminkertainen eristyslasielementti.

U-arvot välillä:
2K 1.0 – 3.3 W/m2K
3K 0.5 – 2.3 W/m2K

Tuotteet täyttävät seuraavien standardien ja direktiivien vaatimukset:

Rakennustuotedirektiivi 89/106/EEC
SFS-EN 1279-5 +A1 Rakennuslasit. Liitteen ZA säännökset.
SFS-EN 1279-1 Rakennuslasit. Liitteen ZA säännökset.
SFS-EN 1279-6 Rakennuslasit. Liitteen ZA säännökset.

Alkutestauksen (ITT) suorittajat

VTT EXPERT SERVICES PL 1001, 02022 VTT
TÜV  Rheinland Nederland B.V.

Tuoteominaisuudet

Jokaisen tuotteen yksilölliset tekniset suoritusarvot löytyvät aina asiakaskohtaisista dokumenteista.

Lisätiedot info@plg.fi

Haapajärvellä 2.5.2013

Tommi Nousiainen Toimitusjohtaja